Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

The Boris Gelfand Q&A and Lecture in Denmark


These were posted on the Quality Chess blog and since more posts there will bury them in back pages, I thought it would be nice to create a reference to them here.

Q&A Part I




Q&A Part II




Lecture



Δεν υπάρχουν σχόλια: