Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Ορολογία Προβληματιστών Μ


Mansfield Couplet
R.Notaro
The Problemist 1978 London
#2


1.Rg1+ Rf6(d4) 2.Bb5#
1...Rb2 2.Bd3#
1...Kb1 2.Bd3#

Mansfield Couplet: Δύο μαύρα κομμάτια μπορούν να καλύψουν το αρχικό σαχ βάζοντας τον εαυτό τους σε θέση καρφώματος. Ακολουθεί η ενεργοποίηση μιας μπαταρίας όπου το κομμάτι που αποκαλύπτει μπλοκάρει το δεύτερο μαύρο κομμάτι - όχι αυτό που κάλυψε το αρχικό σαχ.

Mate Transference
C.Goldschmeding
Israel Composition Tourney 1953/54 4th Honorary Mention
#2


1...Rg5 2.Qxg5#
1...Rf5 2.Qh6#

1.Nd5 (->2.Qf7#) Kh5 2.Qg5#
1...Kh7 2.Qh6#

Στη λύση η βασίλισσα δίνει τα ματ και πάλι από τα τετράγωνα g5 και h6, αλλά τώρα αφού κινηθεί/μεταφερθεί ο μαύρος βασιλιάς. Έτσι έχουμε το ματ μεταφοράς - mate transference

Munich Theme
W.Speckmann
To J.Breuer and R.Rupp, Skakbladet 1958
#3


1.Kf3? Nc6!
1.Kh5? Nxg8!
1.Ne6? Nd5!

1.Kh3! d5 (Nc6, xg8) 2.Ne6 και 3.Nc7#

Munich Theme: Το ματ με τον αξιωματικό πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο μέχρι ο μαύρος να αχρηστεύσει την άμυνα που το προκαλεί.


E.V.Fomiyev
2008
#3


1.Qa1? (->2.Qh8#) 0-0-0!

1.Qh1! e1Q 2.Qxa8+ Bb8 3.Qxb8#
1...R~ 2.Qa1 και 3.Qh8#
1...0-0-0 2.Qa8+ Bb8 3.Qa6#
1...Rd8 2.Qxh5+ Kf8 3.Qf7#

Munich Theme: Εδώ η άμυνα που πρέπει να "απολέσει" ο μαύρος είναι το 0-0-0!


Martin Theme
(το παρακάτω εκπληκτικό πρόβλημα το αναδημοσιεύω από το http://kallitexniko-skaki.blogspot.com/2009/07/blog-post.html)
Λύρης Βασίλειος
Βραβείο Θεματικού Διαγωνισμού 'Martin', 1949
#2

1...Rd4 2.Qxb1#, 1...Ba2(b3)(e6) 2.Nc3#, 1...Nb7(e6) 2.Q(x)b7#
1.Rb6? axb6!, 1.Rxe5? Kb4!, 1.Qb7+? Nxb7!, 1.Qxc4+? Kxc4!

1.exd8=N! (->2.Qxb7#)
1...Kb4 2.Rb6#
1...R~ 2.Rd5#
1...Rxd6(d4) 2.Qb1#
1...Rd5 (μαύρη διόρθωση) 2.Rxd5#
1...Bc4-~ 2.Nc3#
1...Bd5 (μαύρη διόρθωση) 2.Rxd5#

Martin Theme: Δυο μαύρα κομμάτια είναι ημικαρφωμένα. Κάθε ένα από αυτά κάνει διορθωτικές άμυνες. Τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα ματ σχετίζονται με το άλλο ημικαρφωμένο κομμάτι, που πλέον είναι καρφωμένο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: