Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Ορολογία Προβληματιστών Ν for Novotny


Novotny:
Ένα λευκό κομμάτι θυσιάζεται σε τετράγωνο στο οποίο μπορεί να αιχμαλωτιστεί από δύο διαφορετικά μαύρα κομμάτια. Όποιο μαύρο κομμάτι αιχμαλωτίσει, κλείνει το δρόμο του άλλου, αποτρέποντας έτσι κάποια/ες άμυνα/ες.

A.Novotny
Leipzig Illustrierte Zeitung 1854
#3


1. Rf5! ... 2. Rf4#
1... Bxf5 2. Nf7 ... 3. Nd6#
2... Rd8 (or Rh6, Ne8, Nb5, Be5, Bf8) 3. N7g5#
1... Rf8 2. Bf6 ... 3. Re5#
2... Bxf6 3. Rf4#
1... Ne6 (or Nd5) 2. Nd2+ Kd4 3. Rd5#

J.-M. Loustau
Phenix 1988, 3rd Honorary Mention
#2


1.Be5? (->2.Bf6#) Rf4!
1.Ne4? (->1...Bxe4? 2.Qxg4#) Kh5!

1.Qe4
1...Bxe4 2.Rxg4#
1...Rxe4 2.Rh7#
1...Nc4 2.Qxg4#
1...Nd3 2.Qh7#V.Rudenko
1st WCCT 1975 1st Place
#6


1. g3!!
1...Rxg3 2.Rb7+ Ka3 3.a8=Q Rxa8 4.Rb3+ Ka4 5.Rb8+ Ka3 6.Bf8#

1...Bxg3 2.Rb8+ Ka3 3.a8=Q Bxa8 4.Rb3+ Ka4 5.Rb7+ Ka3 6.Rxf3#
Δεν υπάρχουν σχόλια: