Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

Ορολογία Προβληματιστών Ο


Obstruction
H. Van Beek
Chemnitzer Wochenschach 1926 Special Prize
#2


1. Νf7? Nd7!

1. Nc4 N~ 2.d5#
1...Nd7 2.Qg8#
1...Nd5 2.Qc8#

Στις δύο τελευταίες συνέχειες, ο μαύρος ίππος εμποδίζει (obstructs) τη φυγή του μαύρου βασιλιά.


Opposition
H. Hermanson
Schackvarlden 1930
#2


1. Qb1 Rh8(g8,f8,etc.) 2. Rh7(g7,f7,etc.)#
1...Rxb7 2.Qxb7#
1...a2 2.Qxa2#

Ο λευκός πύργος ακολουθεί τον "ομόλογό" του σε κάθε σημείο του "ταξιδιού" του προς την πτέρυγα του βασιλιά. Αυτό ονομάζεται opposition, όρος με τελείως διαφορετική σημασία από αυτή που έχει στο αγωνιστικό σκάκι.


Overload
A. Cheron after O. Blumenthal
Le Temps 1930 - to L. Sauphar
#3


1.Qe4? Bf6!. 1.Qg1? Bg7!. 1.Qc1? Bc7!. 1.Rxh2? Kd8!. 1.Rxb2? Kf8!

1.Qe5!! Bbxe5 2.Rb8+ Bxb8 3.Rh8#
1...Bhxe5 2.Rh8+ Bxh8 3.Rb8#

Ένα λευκό κομμάτι θυσιάζεται στο σημείο συνάντησης δύο μαύρων κομματιών που κινούνται με παρόμοιο τρόπο και έτσι αυτό που θα αιχμαλωτίσει το θυσιασμένο κομμάτι υπερφορτώνεται (overloaded) με το καθήκον της υποστήριξης τόσο του b8 όσο και του h8. Ακολουθεί νέα θυσία απομάκρυνσης και τελικά το ματ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: