Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Ορολογία Προβληματιστών PPawn Grimshaw (βλ. Grimshaw)Pickaninny
M. Marble & H. W. Bettmann
Pittsburgh Gazzette - Times 1915
#21.Qe8 cb6, 2.Qb5#
1...c6 2.Qh5#
1...c5 2.Qe4#
1...cd6 2.Rh5#
1...Kc5 2.Qb5#

4 διαφορετικές βαριάντες προκύπτουν από κινήσεις ενός μαύρου πιονιού (Pickaninny Theme)Pin-mate
V. Nestorescu
Shakhmaty v SSSR 1959
Special Hon.Mention
#2


1.Qe1? Nd2!
1.Kd6(f4)? Nd4!
1.Qg1! N~ 2.Qd4#
1...Ka2 2.Qa7#

Στη βαριάντα με 1...Ka2, ο μαύρος καρφώνει τον ίδιο του τον ίππο (self-pin) και αυτό το κάρφωμα εκμεταλλεύεται ο λευκός για να κάνει ματ (pin-mate)

Pin-model
M. Havel
Romanleser 1900
#21.Rg4 Kc1 2.Rc4#
1...Kb3 2.Qxd1#
1...Kd3 2.Qe4#
1...B~ 2.Qb1#

Η πρώτη βαριάντα μας δίνει pin-mate - ο μαύρος καρφώνει τον αξιωματικό του - και το ματ που προκύπτει είναι model mate, είναι δηλαδή "καθαρό" (pure mate) και "οικονομικό" (economical mate)

Pure mate έχουμε όταν στην τελική θέση ο λόγος που δεν μπορεί να πάει ο βασιλιάς σε κάθε τετράγωνο είναι ένας και μοναδικός. Είτε το τετράγωνο απειλείται από ένα λευκό κομμάτι είτε καταλαμβάνεται από ένα μαύρο.
Plachutta
A.Cheron after O.Blumenthal
Le Temps 1930 - To L.Sauphar
#3


1.Qe4? Bf6!
1.Qg1? Bg7!
1.Qc1? Bc7!
1.Rxh2? Kd8!
1.Rxb2? Kf8!
1.Qe5! (-> Rb8# and Rh8#) Bbxe5 2.Rb8+
1...Bhxe5 2.Rh8+
Plachutta Theme:
 Ένα λευκό κομμάτι θυσιάζεται στο σημείο συνάντησης δύο μαύρων κομματιών που κινούνται παρόμοια. Όποιο από τα δύο και αν αιχμαλωτίσει το θυσιασμένο κομμάτι γίνεται overloaded (εδώ επειδή πρέπει να κρατάει τόσο το b8 όσο και το h8)

Plus-flights (star-flights)
S. Stambuk
Sahovski Vjesnik 1952
#2

1.Kd3? Kc1!
1.Kc4? Ka3!
1.Kd5(e5)? Kc3!

Από τις δοκιμές βλέπουμε πως ο λευκός βασιλιάς έχει 4 ορθογώνιες κινήσεις ή αλλιώς plus-flights. Όσο ο λευκός βασιλιάς κινείται ορθογωνίως προς τις τρεις από αυτές, ο μαύρος απαντά διαλέγοντας μία εκ των διαγωνίων διαφυγών του ως άμυνα.

Το κλειδί 1.Ke4 παραχωρεί το c3 τετράγωνο, το τέταρτο εκ των μαύρων διαγώνιων διαφυγών που όλες μαζί ονομάζονται star-flights. Ο λευκός τις καλύπτει ως εξής:

1.Ke4! Ka1 2.Bd4#
1...Ka3 2.Nc4#
1...Kc1 2.Nd3#
1...Kc3 2.Na4#Pseudo-two-mover
R.List & M.Ott
Basellandschaftliche Zeitung 1979 - To Maser
#3set 1...f3 2.gf3#
1. Bh3 f3 2.g4 f2 3.Bg2#

Ο λευκός αξιωματικός και το λευκό πιόνι ανταλλάσσουν θέσεις. Το set παιχνίδι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ένα πρόβλημα αυτού του είδους, στο οποίο ο λευκός χρειάζεται παραπάνω από τις δύο κινήσεις στις οποίες παραπέμπει το set play, ονομάζεται pseudo-two-mover


Δεν υπάρχουν σχόλια: