Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

Ορολογία Προβληματιστών C


Capture-Indian
P.Rasch Nielsen
Skakbladet 1959 1st Prize
#3


1.Be4? Ng6+!
2.Bg6? Nf5+!

1.Bh7 (->Ra8#) Ng6+ 2.Rxg6 Kxb1 3.Rg1#
1...Nf5+ 2.Kh3 και 3.R mates
1...Nxg8 2.Nc3 και 3.Ra2#

Η πρώτη βαριάντα περιέχει μία capture-Indian μανούβρα. Επίσης καθώς η αρχική θέση δεν περιέχει πιόνια, το πρόβλημα ονομάζεται Aristocrat
Chameleon Echo
M.Havel (To F.Kohnlein)
Zlata Praha 1913
#5


Η Βοημική σχολή των προβληματιστών λάτρευε τα λεγόμενα echo mates, όπου οι τελικές θέσεις ματ ανά βαριάντα είναι παρόμοιες. Όταν δύο από τα ματ αυτά συμβαίνουν με τον μαύρο βασιλιά σε τετράγωνο διαφορετικού χρώματος, έχουμε το λεγόμενο chameleon echo.

1.Re3
  • 1...Kxd4 2.Bb6+ Kd5 3.Ba7 d6 4.Kb6 Kd4 5.Kc6#
  • 1...d6 2.Re2 Kxd4 3.Kc6 d5 4.Kb5 Kd3 5.Kc5#

Complete Half-Pin
A.Jakab
Chess Amateur 1922
#2


1.Re7 Bf8(h6) 2.Rh7#
1...Nd5(e8,h5) 2.R(x)e8#
1...Nd7 (g8,h7) 2.Bxg7#

Μετά το κλειδί, δύο μαύρα κομμάτια βρίσκονται ανάμεσα στον μαύρο βασιλιά και τον λευκό αξιωματικό του β2 (είναι ημικαρφωμένα, half-pinned). Στις πρώτες δύο βαριάντες, η κίνηση καθενός από τα δύο αυτά κομμάτια αφήνει το δεύτερο καρφωμένο, επιτρέποντας έτσι το ματ. Αυτός ο μηχανισμός ονομάζεται complete half-pin.Cross-Check
E.Larson-Letzen
Sydsvenksa Dagbl. Snallposten 1921 1st Prize
#2


1.Kg8 Qg3+ 2.Rg5#
1...Qb8+ Rd8#
1...Qb7 2.Ra5#
1...Qa2(c4) 2.Rf8#
1...Qxd5+ 2.Bxd5#

Στις πρώτες δύο βαριάντες, ο πύργος καλύπτει το σαχ της μαύρης βασίλισσας και ταυτόχρονα αποκαλύπτει σαχ (στο παράδειγμα μάλιστα είναι και ματ). Αυτό ονομάζεται cross-check.

Cyclic Refutation
N.G.G.Van Dijk
Die Schwalbe 1959
#2


1.Kf7 Kh4 2.Nf3#
1...Kh6 Qg6#
1...fxg5 2.Qh3#

Τρεις δοκιμές ανατρέπονται κυκλικά (cyclic refutation) από τις ίδιες άμυνες που εμφανίζονται και στη λύση. Έτσι:

1. Kf8? fxg5!
1. h4? Kxh4!
1. h3? Kh6!
1 σχόλιο:

Harry Fougiaxis είπε...

Το ημικάρφωμα προσωπικά θα το κατέτασσα στο γράμμα H και όχι στο C. Η βιβλιογραφία δεν κάνει διάκριση μεταξύ πλήρους (complete) και ημιτελούς (incomplete) ημικαρφώματος, το ονομάζει half-pin και μόνο.

Η περίπτωση στην οποία παίζει ένα μαύρο κομμάτι Α και το ματ (ή η συνέχεια) που ακολουθεί εκμεταλλεύεται το ότι ένα κομμάτι Β καρφώθηκε λόγω της κίνησης του Α, αλλά δεν συμβαίνει το αντίστροφο, λέγεται έμμεσο αυτο-κάρφωμα (indirect self-pin). Αν κάποια στιγμή επίσης παίζει το Β και έτσι αυτο-καρφώνεται έμμεσα το Α, τότε έχουμε ημικάρφωμα.