Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Ορολογία Προβληματιστών E


Echo mates
Nicolas de Nicolai of Lombardy
Bonus Socius, 13th Century
#2

1.Kc2(e2)Nf7!

1.Rhg7

1...Nb7 2.Ra8#
1...Nf7 2.Rg8#

1...Ne8 2.Ra8#
1...Nc8 2.Rg8#

1...Kc8 2.Ra8#
1...Ke8 2.Rg8#

Αυτό το πασίγνωστο κλασσικό πρόβλημα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα με echo mates, καθώς προσφέρει τον κατάλληλο συσχετισμό μεταξύ των σχηματισμών ματ.Excelsior
G.N.Cheney
American Chess Nuts 1868
#9


1.Kf2 h5 2.a4 h4 3.a5 h3 4.Bh2 Kxh2 5.a6 Kh1 6.a7 Kh2 7.a8=R Kh1 8.Kg3 και 9.Ra1#

Το 1...h6 θα επέτρεπε ματ σε έξι με προαγωγή σε βασίλισσα. Η θυσία του αξιωματικού γίνεται μόλις φτάσει το μαύρο πιόνι στο h3 όπου μπλοκάρει το μαύρο βασιλιά. Η προώθηση του πιονιού από τη δεύτερη στην όγδοη γραμμή ονομάζεται Excelsior.

Economical Mate
B.Blinkeng
Dagbaldet 1968
#3


Όταν όλα τα κομμάτια (με την πιθανή εξαίρεση των πιονιών και του βασιλιά) συμμετέχουν στο ματ.

1.Kf7 Kh6 2.Bg6 h3 3.Bg7#, 2...g4 3.Bd2#
1...g4 2.Bg6+ και 3.Bd2#
1...h3 2.g4+ Kh4 3.Be1#, 2...Kh6 3.Bg7#


Δεν υπάρχουν σχόλια: