Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Ορολογία Προβληματιστών I


Ideal Mate:
Otto B. Wurzburg
The Chess Review, 1936
#2


1.Nc8

1...Kd8/Ke8 2.Qe7#
1...Kc7/Kc6 2.Qd6#
1...Nc4/Nd5/Na4/Na8 2.Qa4#
1...Nxc8 2.Bb5#

Ideal Mate: Όταν όλα τα κομμάτια συμμετέχουν στην τελική θέση του ματ.


Indian
C.G.Jaderin
Upsala Posten, 1868
#3


1.Bd1 a5 2.Rc2 Kxa4 3.Rb2#
1...Ka5 2.Rb3 Kxa4 3.Rb5#

Στην πρώτη βαριάντα, η άφιξη του πύργου στο c2 από το οποίο πρώτα πέρασε ο αξιωματικός, εμποδίζει την ακτίνα δράσης του πρώτου αποφεύγοντας έτσι το πατ ενώ ταυτόχρονα προλογίζει το ματ μετ' αποκαλύψεως. Αυτή η μανούβρα ονομάζεται Ινδική (Indian) παίρνοντας το όνομά της από ένα πρόβλημα του H.A.Loveday ενός πάστορα στη Μπενγκάλη το οποίο δημοσιεύτηκε στο Chess Player's Chronicle το 1845


Intersection
Frank Janet
St Louis Globe Democrat 1916
#2


1.Qd7 (->2.Qf5#)

1...Be6 2.Qxc7#
1...e6 2.Qxa4#
1...Ne6 2.Nd5#
1...Ra5 2.Qd4#
1...Nxe3 2.fxe3#
1...Ng3 2.fxg3#

Σε αυτό το Grimshaw πιονιού το σημείο της αμοιβαίας παρεμβολής μεταξύ αξιωματικού πιονιού, το τετράγωνο e6, ονομάζεται διατομή (intersection)

1 σχόλιο:

Emmanuel Manolas είπε...

Στο ιδεώδες (ideal) ματ συμμετέχουν όλοι οι πεσσοί (συμπεριλαμβάνονται βασιλιάδες και πιόνια) και των δύο χρωμάτων, και πρέπει να είναι πρότυπο ματ.

Το πρότυπο (model) ματ πρέπει να είναι καθαρό και οικονομικό.

Καθαρό (pure) ματ έχουμε όταν το τετράγωνο του βασιλιά που γίνεται ματ και όλα τα γειτονικά του τετράγωνα, ή απειλούνται το καθένα από μια δύναμη, ή είναι μπλοκαρισμένα από φιλικούς του πεσσούς, (όχι απειλή και μπλοκ ταυτόχρονα). (Εξαιρείται το καρφωμένο φιλικό κομμάτι που εμποδίζεται να κινηθεί για να καλύψει το σαχ).

Οικονομικό (economical) είναι το ματ στο οποίο συμμετέχουν όλα τα λευκά κομμάτια (αλλά μπορούν να εξαιρούνται ο βασιλιάς και τα πιόνια).