Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011

Ορολογία Προβληματιστών D


Decoy
B.Blikeng
Die Schwalbe 1949
#4


1.Be8 Bd5 (forced)

2.Rd8? Bg8 3.Ra8(b8,c8) Be6!
2.Rb8 Bg8 3.Rd8 και 4.B(x)f7#

Ο λευκός πύργος πρέπει να βρίσκεται δεξιότερα του c8 για να μη μπορεί να καλύψει ο αξιωματικός το σαχ μετά το άνοιγμα της 8ης γραμμής. Το μανουβράρισμα του μαύρου αξιωματικού πίσω στο g8 με τη βοήθεια της κίνησης αναμονής του πύργου ονομάζεται decoy.
Defence Substitution
W.Speckmann and W.Massmann
Themes 64 1957 1st Honourable Mention
#3


1.Qg3? (->2.Qg5#) Ra5!

1.Kh2 (->2.Qh6+) b5 2.Qg3 Rg6 3.Qh3#
1...Kg4 2.Qf4+ Kh5 3.Qg5#

Στη δοκιμή ο πύργος κρατάει από την 5η γραμμή. Έτσι πρέπει να αναγκαστεί ένα άλλο μαύρο "κομμάτι", το πιόνι b6, να κόψει αυτή την αμύνα, δίνοντας τη δυνατότητα για μια άλλη υποδεέστερη (2...Rg6). Αυτό ονομάζεται Defence Substitution.
Doubled Idea
W.Massmann
Neue Leipziger Zeitung 1935 2nd Prize
#3


1.Ne7? (->2.Nf5#) Bc2!
1.Ne3?(->2.Rg4#) Bd7!

1.Rg2 (->2.Ng6+) Be8 2.Ne7 Bg6(d7) 3.Ne(x)g6#
1...Bc2 2.Ne3 Bf5(d1) 3.N(x)f5#

Για να δουλέψει η ιδέα Ne7 (πρώτη δοκιμή) έχουμε decoy του αξιωματικού στο e8 από όπου έχει υποδεέστερες άμυνες στο Ne7. H δεύτερη βαριάντα διπλασιάζει την ιδέα αυτή (doubled idea). Αφού η δοκιμή με το άμεσο Ne3 αποτυγχάνει έχουμε decoy του αξιωματικού (στο c2 αυτή τη φορά!) και έτσι η άμυνα στο Ne3 χαλάει.

Dresden Theme
G.Berg
Deutsche Schachzeitung 1928
#3


1.Qxc7? (->2.Qb6#) b1=Q!

1.Qg3 (->2.Qxa3#) Bb4 2.Qxc7 Ba5 3.Qb7#
1...b1=N 2.Qxc7 και 3.Qb6#
1...Ka7 2.Qxc7+ και 3.Q~#Το κλειδί σταματάει την άμυνα του μαύρου που φαίνεται στην δοκιμή και τον αναγκάζει να την αλλάξει με μια άλλη άμυνα στην ίδια απειλή (ματ από το b6) αλλά με διαφορετικό κομμάτι. Η άμυνα αυτή όμως (Ba5) έχει ένα μειονέκτημα - μπλοκάρει (self-block) τη διαφυγή του μαύρου βασιλιά. Όλα αυτά αποτελούν τα συστατικά του λεγόμενου "θέματος της Δρέσδης" (Dresden Theme)


Dual Avoidance
J.Opdenoordt
Good Companion 1917 4th Prize
#2


1.Qf3 d1=Q 2.Qxf2#
1...d1=N 2.Qe2#
1...f1=Q 2.Bxd2#
1...f1=N 2.Bf2#
1...Kf1 2.Qxf2#

Κάθε προαγωγή του μαύρου οδηγεί σε ένα μόνο ματ (dual avoidance).

Dual: Όταν μία κίνηση του μαύρου αφήνει στα λευκά περισσότερες από μία επιλογές οι οποίες δεν εμφανίζονται ως υποχρεωτικές στις άλλες βαριάντες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: